Vi älskar att skapa saker Säkert Snabbare Bättre

Digital grafik i bilder, animeringar och filmer är fantastiskt för att påverka människor och göra budskapet synligt. Displaytekniks service och lösningar är kostnadseffektiva, vi hjälper hitta den lösning du behöver. Rätt budskap till rätt publik med bra påverkan.

Dra och släpp editor

DT-Player gör jobbet enklare och roligare

Lätt att redigera

Redigera innehållet på displayerna snabbt och bekvämt med DT-Player

jobba snabbare

Vi hjälper dig att styra displayer och innehåll

Vi hjälper dig att nå ut till dina kunder och skapa mer affärer

Med hjälp av digitala displayer hjälper vi dig hitta lösningar som passar din verksamhet.

Från idé till färdig lösning, vi hjälper dig hela vägen!

1. Undersökning
Vi jobbar tillsammans med dig för att förstå dina behov och vilken nytta vi kan bidraga med.
2. Design/formgivning
Utifrån den specifikation vi enats om utvecklar vi hårdvaran och mjukvaran
3. Utveckla och bygg
Displayer och mjukvara tillverkas och driftsätts samt övervakas