Digitala konferenser och möten

Med digital skyltning har du alla möjlighet att få ut ditt budskap. Vare sig det är ett erbjudande som lockar till köp av dina varor och tjänster eller annan information du vill kommunicera.
Stärk ditt varumärke, öka tillgängligheten på informationen, använd dig av färg, form, bilder och rörlig grafik som film eller animeringar, vad vill du kommunicera?

55”, 65”, 86” digital whiteboard

Allt du behöver för att sätta igång med supermoderna
effektiva möten, utbildningar och konferenser

Kamera, Mikrofon & grymma högtalare

Kamera & Mikrofon

Media Hub

Allt du behöver för att sätta igång med supermoderna
effektiva möten, utbildningar och konferenser

Komplett lösning – allt i ett !