DIGITALA MENYTJÄNSTER

E Display erbjuder lösningar för digital skyltning inklusive digitala menykort till QSR, snabbmatsrestauranger, kaféer och deli. Detta inkluderar skärmar, spelare, programvara, menydesign och installation

Restauranger och QSR är en av de främsta platserna för digital skyltning. Denna bransch ser en explosiv tillväxt när man börjar använda digitala menyer. Dessa konkurrerar inte bara kostnadsmässigt med traditionella menyer  utan användandet har också visat sig öka försäljningen. De lockar trafik, är lättare att hantera, snabbare att uppdatera och så mycket mer attraktiva än tråkiga gamla  menyer. Att börja använda digitala meny är bara det naturliga nästa steget för restauranger och särskilt för snabbmatsrestauranger.

Digital skylt på snabbmatsrestaurng.