Så hanterar vi dina person­uppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i alla EU-länder. Här i Sverige ersätter den personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på Displayteknik i Sverige AB.

Displayteknik i Sverige AB kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering av personuppgifter, exempelvis lagring, gallring, spridning och kopiering, är en behandling av personuppgifter.


Om du har ett ärende, är kund eller leverantör hos Displayteknik i Sverige AB, så kommer vi behandla dina personuppgifter. Samma sak gäller till exempel om du går på t.ex. en mässa vi anordnar eller om du ställer upp på film eller foto till våra sociala kanaler, webbplatser med mera.

Behandling av personuppgifter ska ha laglig grund

Alla behandlingar av personuppgifter måste ha laglig grund. Displayteknik i Sverige AB är verksam inom ett stort antal områden, varför det inte är möjligt att beskriva den lagliga grunden för varje enskild behandling här på webbplatsen. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig är du välkommen att hör av dig till Displayteknik i Sverige AB.

Behandling av personuppgifter ska ha laglig grund

Displayteknik i Sverige AB har en GDPR policy internt. GDPR policyns roll är att efterleva  dataskyddsförordningen


Om du har frågor om eller synpunkter på hur Displayteknik i Sverige AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.