Skärmlösning

Digital skylt på snabbmatsrestaurng.

Skärmlösning för Clock